Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień to długotrwały proces terapeutyczny, którego celem jest zmniejszenie podatności człowieka na różnego rodzaju substancje lub zachowania, a także przywrócenie go do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Najbardziej skuteczne działania w tym zakresie można podjąć w ośrodku leczenia uzależnień. Dlaczego? Ponieważ tylko tam człowiek może odciąć się od substancji, które go uzależniają, ale także zmienić środowisko, które mogło być przyczyną sięgnięcia po używki. Zaznaczyć trzeba jednak, że leczenie uzależnień tylko wówczas będzie skuteczne, gdy osoba podejmująca terapię jest zdeterminowana, by odciąć się od dotychczasowego życia.

Leczenie narkomanii

Leczenie narkomanii

Jednym z najczęściej leczonych uzależnień jest uzależnienie od narkotyków. Leczenie narkomanii rozpoczyna się od odtrucia organizmu – oczywiście uzależniony znajduje się pod stałą opieką lekarza. Jednocześnie prowadzona jest oddzielna terapia odwykowa. Najskuteczniejszym sposobem na leczenie uzależnienia od narkotyków jest połączenie terapii uzależnienia z terapią indywidualną, ponieważ każda uzależniona osoba sięga po używki z zupełnie innych pobudek. Oczywiście doskonałym rozwiązaniem jest wprowadzenie zajęć z psychoedukacji oraz uczestniczenie w grupach wsparcia. W leczeniu narkomanii ważne jest, by dostrzec, że narkotyki prowadzą do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Czyli przymus zażywania narkotyków przekłada się na przykład na wzrost tolerancji na narkotyki. Działanie musi być więc wielokierunkowe.

Sprawdź ofertę leczenia narkomanii

Leczenie uzależnienia od hazardu

Leczenie uzależnienia od hazardu

Wśród elementów uzależniających wymienić można również hazard. Uzależnienie od hazardu to zaburzenie polegające na częsty, regularnie powtarzającym się uprawianiu hazardu. Takie zachowanie może prowadzić do utraty kontroli nad życiem uzależnionego, zaniedbań społecznych, zawodowych, a także rodzinnych zobowiązań. Leczenie uzależnienia od hazardu rozpoczyna się od rozpoznania tego problemu – ciekawostką jest, że wielu hazardzistów nie dostrzega, że gra dająca przyjemność, zmieniła się w obsesję związaną ze zdobywaniem pieniędzy i rywalizację. Bardzo często uzależnienie od hazardu jest sprzężone z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków. Dlatego leczenie uzależnienia od hazardu powinno odbywać się w zamkniętych ośrodkach terapeutycznych, gdzie chory otrzyma kompleksowa pomoc.

Sprawdź ofertę leczenia uzależnienia od hazardu

Leczenie lekomanii

Leczenie lekomanii

W czasach, gdy dostęp do leków jest powszechny, nie trudno o uzależnienie od leków. Jest to bardzo poważne schorzenie, ponieważ nadużywanie środków uspokajających, przeciwbólowych czy nasennych może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Lekomania może bowiem prowadzić do stopniowego, powolnego wyniszczania organizmu i zaburzenia jego prawidłowego funkcjonowania. Niestety leczenie uzależnienia od leków jest bardzo trudne do zdiagnozowania. Najczęściej oczywiście za najważniejszy symptom uznaje się nadmierne spożywanie leków. Można jednak obserwować również inne zmiany, takie jak: negatywne zmiany osobowości, zobojętnienie emocjonalne, upośledzenie zdolności psychosomatycznych itp. Leczenie lekomanii jest również procesem długotrwałym, ale rozpoczęte odpowiednio wcześnie, daje szansę na całkowite zerwanie z tym nałogiem.

Sprawdź ofertę leczenia lekomanii

Leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu

Odpowiednio dobrana terapia przeciwdziałająca alkoholizmowi powinna pomagać w uwolnieniu się od nałogu zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym. Leczenie organizmu rozpoczyna się od detoksykacji, czyli oczyszczenia organizmu z pozostającego w nim alkoholu. Takie działanie musi być połączone z psychoterapią. By leczenie od uzależnienia od alkoholu mogło przebiegać sprawnie i skutecznie, warto zastanowić się nad specjalną terapią w zamkniętych ośrodkach leczenia uzależnień, gdzie prowadzi się szereg zajęć terapeutycznych – w tym terapię indywidualną. Przynosi ona znacznie większe korzyści.

Sprawdź ofertę leczenia alkoholizmu

Terapia współuzależnienia

Terapia współuzależnienia

Choć o uzależnieniach mówi się dużo, warto również zwrócić uwagę na fakt, że uzależniony zawsze żyje wśród innych członków społeczeństwa, na których ma znaczący wpływ. Życie i godzenie się na uzależnienie partnera czy członka rodziny nazywa się współuzależnieniem – jest to równie forma uzależnienia, którą należy leczyć. Osoba współuzależniona często dostosowuje swoje życie do rytmu życia osoby uzależnionej i tym samym zatraca kontrolę nad własnym życiem. Leczenie współuzależnienia powinno rozpoczynać się od uświadomienia sobie tego problemu. Ciekawostką jest, że bardzo często pod wpływem decyzji osoby współuzależnionej o podjęciu leczenia, sam uzależniony również dąży do zmiany własnego życia.

Sprawdź ofertę terapii współuzależnienia

Leczenie cyberuzależnień

Leczenie cyberuzależnień

Ten rodzaj uzależnień dotyka przede wszystkim osoby młode dorastające w świecie zdominowanym przez Internet, do którego zresztą mają stały dostęp. Jednak cyberuzależnienie to również uzależnienie od komputera w ogóle, a także uzależnienie od innych gadżetów elektronicznych. Czas, jaki osoba uzależniona poświęca na penetrowanie świata wirtualnego sprawia, że zatraca ona zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, ma zmniejszoną wrażliwość emocjonalną oraz umiejętność samorealizacji. Leczenie cyberuzależnień jest tym bardziej trudne, że nawet po pozytywnie zakończonej terapii, trudno odciąć się od obiektu uzależnienia – nowa technologia zalewa nas przecież zewsząd.

Sprawdź ofertę leczenia cyberuzaleznień

Leczenie chorób cywilizacyjnych

Leczenie chorób cywilizacyjnych

Do chorób cywilizacyjnych zalicza się wszelkiego rodzaju choroby układu krążenia (np. nadciśnienie czy choroba wieńcowa), nowotwory, otyłość, cukrzyca, a nawet niektóre choroby psychiczne. Jednym słowem wszystkie przypadłości, które najczęściej występują w społeczeństwie. Leczenie chorób cywilizacyjnych jest często procesem długotrwałym, ponieważ wymaga gruntownych zmian w życiu człowieka, sposobie jego funkcjonowania w społeczeństwie, a często również przewartościowania niektórych aspektów życia. Jednak warto podjąć się leczenia chorób cywilizacyjnych, ponieważ oddziałują one zarówno na nasze ciało, jak również na naszą psychikę.

Sprawdź ofertę leczenia chorób cywilizacyjnych

Jesteś fachowcem, dodaj firmę

Jesteś fachowcem lub posiadasz ciekawe produkty? Dodaj koniecznie swoją ofertę lub usługę do naszej strony. Mieszkańcy Opola czekają właśnie na twoją pomoc lub potrzebują wysokiej jakośći usług i produktów.

Adres

ul. Cygana 3
35-131 Opole


Kontakt

E-mail: info@fachowiec.opole.pl
Phone: +48 733 368 253